IP-Only börjar nu komma så långt i projekteringen att vi kan presentera den första preliminära tidplanen. Enligt den är Hoga Fiber uppdelat i fyra etapper (se bild). Enligt den första preliminära tidplanen skall fiberinkopplingen vara klar för samtliga etapper vid årsskiftet 2017/2018! Hur väl detta kommer att stämma beror mycket på hur avtalen med markägarna fortskrider.

Etappindelning

tidplan20170613