Mötet den 30/6 besöktes av ca 70 personer. Till styrelsemedlemmar valdes Anders Littke, sekreterare, Rosie Rosell, kassör, Lennart Jansson, ansvarig för medlemsregister och hemsida samt Martin Andreasson. Som ordförande valdes Lars Söderlund.

Det beslutades att fortsätta med arbetet att ta fram ett gruppavtal med bredband, TV och telefoni samt förhoppningsvis ett avtal med enbart bredband.

Mer information om detta kommer på hemsidan och via mail.

Hälsningar
Styrelsen i Hoga Fiber ekonomisk förening