Nyheter

Har de varit hos grannen och grävt för fiber men inte hos dig?

IP-Only som är s k kommunikationsoperatör har anlitat NeTel AB för att förlägga fiberkabel i Hoga fibers område. NeTel i sin tur har ett antal underentreprenörer som utför förläggningen av fiberkabeln. Ljussättningen av fibern är tänkt att delas upp i etapper som vi tidigare nämnt.

När det gäller kontakten med dig som kund och när/hur det skall grävas kan detta till stor del bero på hur de lyckas få kontakt med respektive fastighetsägare. Om de kontaktat/grävt t ex hos din granne men inte kontaktat/grävt hos dig kommer de att göra detta i sinom tid. När detta kommer att ske kan vi inte upplysa om, bara att kontakt/grävning kommer.

Vill du veta mer om tidplan eller har andra frågor kontaktar du lämpligen IP-Only eller NeTel AB.

Sammanfattning infomöte 16-17/8

OBS!! Möjligheten till gruppavtal enligt informationen nedan kan inte genomföras p g a omständigheter utanför vår kontroll. Se mailutskick som du bör ha fått 2017-10-12.

Vid fyra tillfällen i augusti hölls informationsmöten på Billströmska folkhögskolan om kommande gruppavtal med Com Hem. Här kommer lite av det som togs upp.

Ett gruppavtal har tecknats mellan Hoga fiber och Com Hem. Det innebär att alla som är medlemmar i Hoga fiber har möjlighet att teckna ett avtal med bredband 100/100, TV (26 kanaler + 16 HD) och IP-telefoni. Bindningstiden är 36 månader. Dessutom kan alla medlemmar i Mjörn fiber teckna samma avtal om man blir medlem i Hoga fiber.

Gruppavtalet kommer att kunna tecknas senare i höst med start i november-december 2017. Mer information om gruppavtalet hittar du under fliken GRUPPAVTAL. Du kan redan nu teckna dig för medlemskap i Hoga fiber på BLI MEDLEM eller via fliken ”Om Hoga Fiber”/”Medlem”. Du som redan är medlem kommer automatiskt att får anmälningsblankett när gruppavtalet startar.

IP-Only informerade om tidplan för de olika etapperna inom Hoga Fiber. Observera att tiderna är PRELIMINÄRA och kan komma att ändras, beroende på markavtal, Trafikverket, fiberblåsning m.m.

ETAPP 1 öster, sydost om Kållekärr (preliminära tider)
Schakt: klart i augusti
Trafikverket: inom kort
Klart: oktober – november

ETAPP 2 sydöstra Tjörn (preliminära tider)
Schakt: klart i mitten september
Trafikverket: oktober
Klart: oktober – november

ETAPP 3 södra, sydvästra Tjörn (preliminära tider)
Schakt: klart september – november
Trafikverket: november
Klart: november – december

ETAPP 4 västra, mellersta Tjörn (preliminära tider)
Schakt: klart oktober- november
Trafikverket: november – december
Klart: december – februari

MJÖRN (preliminära tider)
Inte riktigt klart ännu men bör följa etapp 3/4 Hoga Fiber.

Grävning fortsätter enligt tidschemat

Grävningen av fiber fortsätter på Tjörn. Just nu ligger entreprenören något före i tidsschemat. Etapp 1 och 2 byggs för fullt. Många av er har redan fått en mediabox monterad och slang grävt på fastigheten. Sedan tar det ett tag innan fiber in till området är på plats och ljussatt. Efter det blåser man i fiber i slangarna och ljussätter.

Kort sammanfattning från årsmötet 30/6

Mötet den 30/6 besöktes av ca 70 personer. Till styrelsemedlemmar valdes Anders Littke, sekreterare, Rosie Rosell, kassör, Lennart Jansson, ansvarig för medlemsregister och hemsida samt Martin Andreasson. Som ordförande valdes Lars Söderlund.

Det beslutades att fortsätta med arbetet att ta fram ett gruppavtal med bredband, TV och telefoni samt förhoppningsvis ett avtal med enbart bredband.

Mer information om detta kommer på hemsidan och via mail.

Hälsningar
Styrelsen i Hoga Fiber ekonomisk förening

Grävning har startat

Grävningen av fiber har nu startat i etapp 1. Fyra grävlag är i gång fr o m 2017-06-26. I delar av Säby läggs fiberslang ner samtidigt som Ellevio gräver ner elkablar. Detta sker under vecka 26.

En första tidplan

IP-Only börjar nu komma så långt i projekteringen att vi kan presentera den första preliminära tidplanen. Enligt den är Hoga Fiber uppdelat i fyra etapper (se bild). Enligt den första preliminära tidplanen skall fiberinkopplingen vara klar för samtliga etapper vid årsskiftet 2017/2018! Hur väl detta kommer att stämma beror mycket på hur avtalen med markägarna fortskrider.

Etappindelning

tidplan20170613

Markavtal

IP-only håller nu på med markavtal för fiberdragningen. Någon av dessa tre personer nedan kommer att kontakta dig om du har mark där fibern skall passera.

Fredrik Ericsson, markförhandlare IP-only

Fredrik Ericsson
fredrik.ericsson@ip-only.se
Mobil 0707-515507

Patrik Dalquist - markförhandlare IP-only

Patrik Dalquist

Magnus Ericsson - markförhandlare IP-only

Magnus Ericsson

Nu är fiberutbyggnaden igång!

I dagarna har IP-only skickat ut information till markägare och abonnenter. Vi hoppas att alla fått detta. Om inte, visar vi innehållet i informationen nedan.

Hej,

Nu börjar vi bygga i ditt område. Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Hela utbyggnaden beräknas ta 6 – 8 månader och kommer att ske i olika etapper.

Faser i fiberutbyggnaden
– Fas 1: Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet. Vi uppskattar stort engagemang från markägare. Så fort markavtalen är påskrivna kan utbyggnadsprocessen sätta igång.

– Fas 2: Utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden av stamnätet sker utanför/till ditt bostadsområde. Som kund kommer du förmodligen inte att märka av detta.

– Fas 3: Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i ditt område samt installerar fiberskåp.

– Fas 4: Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör Netel kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

– Fas 5: Grävning och installation hos kund. Vi slutför installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. Netel kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören.

– Fas 6: Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?

Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta Netel på kund@netel.se.
För övriga frågor, ta kontakt med IP-onlys kundservice på 0200-43 00 00 eller kundservice@ip-only.se.

Löpande information kommer även att finnas på IP-onlys lokala hemsida www.vastragotaland.ip-only.se
Information kommer även att finnas på Hoga fibers hemsida där du också kan ställa frågor via vårt frågeformulär.

Vänliga hälsningar,
IP-Only Västra Götaland

Hur bra är ni på er gatuadress att ansluta er till fiber?

I genomsnitt har nu 50% av alla fastigheter anslutit sig till fiber. Men det varierar från område till område. Här visar vi hur stor andel av fastigheterna på respektive gatuadress som anslutit sig. Om din adress inte finns med är ni färre än 10 fastigheter på adressen.
image001

Nu blir det fiber!

BYGGBESLUT!

IP-only har nu tagit beslut om att fibernätet inom Hoga fiber’s område skall byggas. Därmed påbörjas arbetet med att detaljprojektering av  området och samt med markavtal.

För att alla skall få möjlighet att få komma med på fibertåget så förlänger vi sista datum till den 31 januari för kampanjpriset 19.900 kr. Efter kampanjperiodens slut blir priset för anslutning 24.900 kr.

Så nu är det viktigt att även Ni tar och pratar med grannar och vänner om fiber och varför det är positivt för bygden.

Hälsningar

Daniel Liljeklev, byNet/IP-ONLY
och styrelsen i Hoga Fiber

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.

Kontakta oss