Styrelsen i Hoga Fiber

STYRELSE

Valda vid årsmötet 2017-06-30

Lars Söderlund

Ordförande

Epost: lars@hogafiber.se
Telefon: 0767-669044

Anders Littke

Sekreterare

Epost: anders@hogafiber.se
Telefon: 0706-789197

Martin Andreasson

Ledamot

Epost: martin@hogafiber.se
Telefon: 0767-612345

Rosie Rosell

Kassör

Epost: rosie@hogafiber.se
Telefon:

Leon Leidegren

Suppleant

Epost: leonleidegren@gmail.com
Telefon:

REVISORER

Ulf Eskilsson

Revisor

Hans Wilhelmsson

Revisor

Annika Olausson

Revisorssuppleant

Tidplan (uppdaterad 2018-01-26)

leveranstidplan Tjörn södra

Grov leveranstidplan Tjörn södra

Senaste tidplanen som presenterats av IP-Only 2018-01-26:

Etapp 1: Januari/Februari 2018
Etapp 2: Februari/Mars 2018
Etapp 3: April 2018
Etapp 4: April – september 2018

Fortfarande saknas en del markavtal, framför allt i etapp 4.

Drygt 100 anslutningar är driftsatta.

Hur vet jag om fiberanslutningen är inkopplad?

Efter att fiberboxen är monterad och fibern är indragen i boxen återstår det några steg innan du kan beställa internet & TV. På fiberboxen finns det ett par lampor som skall lysa. Först och främst måste strömmen vara ansluten så att POWER lyser grönt.

När sedan fibern är kopplad hela vägen till kopplingsstationen kommer även WAN-lampan att lysa. Då bör det komma ett meddelande från IP-Only att fibern är klar. Det kan då dröja någon dag innan du kan lägga en beställning på bredband/TV/telefoni.

Titta gärna på något av erbjudandena från ELJI Elektronik (Com Hem) och Kallbergs (Viasat), som båda har speciella erbjudande för Hoga fibermedlemmar.

 

Fakturor utskickade

Nu har fakturor skickats med mail till de som tidigare inte betalat medlemsavgiften i Hoga Fiber. Har du inte fått någon faktura och vet att du inte betalt meddela oss detta. Har du fått en faktura men inte vill vara medlem i Hoga Fiber, klicka på länken ”avregistrera” längst ner i mailet.

 

Grävning fortsätter

Grävning av utefter vägar m.m. fortsätter och pågår nu även i etapp 4. Fortfarande saknas ett exakt besked om inkoppling av hela stamnätet.

Igångkörning i etapp 1

Den inkommande anslutningen av fiber till vårt område har ännu inte installerat. Skanova är det företag som levererar denna fiber till IP-Only och förhoppningsvis kommer inkoppling att ske i första delen av december. Det innebär att driftsättning då också kan göras för en del av er i etapp 1. Prognosen är dock osäker och vi återkommer så snart vi vet mer.

Hos de flesta som skall ha fiber har det nu också installerats en fiberbox. Det är MYCKET VIKTIGT att strömmen är inkopplad till boxen även om inte fibern är i drift. Detta för att IP-Only skall kunna kolla att anslutningen från din box till stationen fungerar riktigt. Om inte strömmen är inkopplad kan det innebära att din installation av fiber blir fördröjd!

Erbjudande från Com Hem och Viasat

Två av våra lokala återförsäljare har tillsammans med Viasat och Com Hem tagit fram två utvalda paket för medlemmarna i Hoga Fiber.

Mer information finns på deras hemsidor:

Viasat (Kallbergs, Stenungsund)

Com Hem (ELJI Elektronik, Myggenäs)

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.