0767-669044 info@hogafiber.se

Beslut av årsmötet 30/6 2020

Vid årsmötet den 30 juni 2020, vilket hölls genom poströstning, bifölls styrelsens förslag att föreningen skall avvecklas då vi inte har några tjänster att erbjuda. Detta arbetet har nu påbörjats genom att styrelsen har ansökt till Bolagsverket om ’Frivillig likvidation’ av Hoga Fiber ekonomisk förening. Till likvidator valde årsstämman advokat Ulrika Rutgersson.

Det har varit medlemmarnas önskan att föreningen skulle fortsätta sin verksamhet under utbyggnadstiden och att vi då skulle fungera som stöttande och behjälpliga med allehanda frågor gentemot fiberoperatören IpOnly. Detta har vi genomfört via regelbundna avstämningsträffar med IpOnly´s lokala byggledning här på Tjörn.

Utbyggnaden beräknas avslutas i oktober månad, varför styrelsen valt att påbörja likvidationen av föreningen. Detta för att undvika att få kostnader för bokslut mm som löper in på år 2021.

Styrelsen vill härmed passa på att tacka för den tid som ni medlemmar funnits med oss på resan mot att fibersätta landsbygden av södra Tjörn. Även om vi inte fick igenom vårt gruppavtal, så är vi övertygade om att vi, genom Hoga Fiber´s arbete och engagemang, bidragit till att få en fiberutbyggnad, även till de mest avlägsna delar av södra Tjörn

Vår förhoppning är att alla Ni fiberkunder skall få nytta och nöje av Er fiberuppkoppling.

Tjörn

7 augusti 2020

Styrelsen genom

Lars Söderlund

Ordförande

Medlemskap i Hoga Fiber 2019

I slutet av november 2019 skickade vi ut faktura för medlemskapet i Hoga Fiber under 2019. Fortfarande har tyvärr en del av medlemmarna inte betalt denna avgift trots påminnelse. En anledning som en del av medlemmarna anger är att man inte längre vill vara medlem. Tyvärr kan man inte bara låta bli att betala och på så vis avsluta medlemskapet utan vi måste ha en uppsägning, samt att betalningen för 2019 görs. Om en uppsägning görs kommer naturligtvis medlemskapet att upphöra fr o m 2020.

Vi ber samtidigt om ursäkt för att några som betalt för 2019 tyvärr blivit påminda. Detta beror oftast på att fakturanummer eller kundnummer inte angivits på betalningen och inte kunnat kopplas till medlemskapet.

Fördelar med fiberanslutning

Tillförlitligare

Fiberanslutning till fastigheter innebär säkrare anslutning än ADSL eller mobiltelefon. Du har en egen anslutning direkt mot Internet som du inte delar med andra.

Ökar fastighetens värde

En fiberanslutning ökar fastighetens värde i framtiden. Dessutom kommer allt fler tjänster via Internet som kräver en stabil uppkoppling

Välj själv tjänster

Har du en fiberanslutning till fastigheten väljer du själv om och när du vill använda tjänsten. Du väljer mellan ett antal tjänsteleverantörer och väljer om du vill ha bredband, telefoni och TV eller bara en eller två av dessa tjänster. Du kan också välja tjänster under t ex sommaren eller storhelger och inte ha abonnemang under övrig tid.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur vet jag att jag fått fibern inkopplad?

När fiberboxen är inkopplad och det lyser två lampor (POWER och WAN) finns det förbindelse till IP-Onlys kopplingspunkt.

IP-Only kommer att kontakta dig (har gjort så hittills i alla fall) och säga att det är klart.

Det tar då upp till ett par dagar innan uppkopplingen har rapporterats till alla tjänsteleverantörer och det går att beställa.

När beställning gjort tar ofta bara några minuter innan du är i gång (om du fått router/modem).

Hur ansluter jag datorerna i huset när jag får fiber?

Om du idag har ett ADSL-modem och en trådlös router i huset behöver du bara ersätta ADSL-modemet med den fiberbox som levereras. Den befintliga routern behöver oftast inte bytas ut, men om den gammal kan det ändå vara bra att byta den mot en nyare och snabbare enhet.

Kan jag välja bredband och TV från olika tjänsteleverantörer?

Det går alldeles utmärkt att välja bredband och TV från olika tjänsteleverantörer. Det kan dock tillkomma en startavgift för båda tjänsterna, vilket det inte blir om allt väljs från samma leverantör.

Fiber - är det ett nytt påhitt?

Inte alls. Följande information finns på Wikipedia:

Fiberoptik är en förhållandevis enkel och gammal teknologi. Styrning av ljus med hjälp av refraktion, principen som gör optiska fibrer möjliga demonstrerades först av Daniel Colladon och Jaques Babinet i Paris och publicerades 1842. John Tyndall inkluderade detta som en demonstration i en föreläsning och skrev om inre totalreflektion i en introduktionsbok om ljus 1870:

När ljus passerar från luft till vatten så böjs ljuset mot den räta vinkeln från vattenytan. När ljus passerar från vatten till luft så böjs ljuset bort från den räta vinkeln. Om infallsvinkeln är större än 48 grader så lämnar inte strålen vattnet alls: det kommer att totalreflekteras vid ytan… Vinkeln som markerar gränsen för när totalreflektion sker kallas den begränsande vinkeln. För vatten är denna vinkel 48°27′, för flintglas är den 38°41′ medan den är 23°42′ för diamant.

Praktiska tillämpningar inom tandvård och sjukvård började komma under det andra och tredje årtiondet under 1900-talet med användning för belysning under medicinska ingrepp.

1952 ledde upptäckter av fysikern Narinder Singh Kapany till att han uppfann den optiska fibern.

1956 patenterade Basil Hirschowitz, C. Wilbur Peters och Lawrence E. Curtiss det första fiberoptiska semiflexibla gastroskopet.

1963 föreslog Jun-ichi Nishizawa, en japansk forskare vid Tohoku universitet, att optiska fiber kan användas till kommunikation.

1965 Charles K. Kao och George A. Hockham som arbetade vid the British company Standard Telephones and Cables propagerade för idén att attenueringen (förlusterna) i optiska fiber kunde reduceras under 20 decibel per kilometer vilket gör fiber till ett praktiskt medium för kommunikation. Charles K. Kao delar 2009 Nobelpriset i fysik för denna upptäckt.

1991 utvecklades foton-kristall-fibrer vilka blev kommersiellt tillgängliga 2000. Dessa kan designas för att överföra högre effekt än konventionella fibrer och kan manipuleras för att öka prestandan i vissa applikationer.

Varför ska vi på landsbygden fundera på fiber?

I storstäderna byggs fibernät ut på löpande band av företag, men de vill inte investera på landsbygden eftersom det inte betraktas som lönsamt. I dessa områden är det vanligt med mobila lösningar för telefon och internet. I dagsläget brukar det räcka för den konsument som gör enklare uppgifter på nätet såsom att leta information, betala räkningar med mera. Telia planerar redan för att lägga ner det gamla kopparnätet. När utrustningen blir gammal och det saknas reservdelar kommer det inte längre att underhållas.

Lyssna gärna här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6506604

Det gör att mobila internetlösningar kommer att få en mycket större belastning, och sannolikt inte räcka till. Kapaciteten för exempelvis 4G är begränsad. Detta ser vi redan idag i glesbygd i främst norra Sverige, där människor har svårt att kommunicera via internet och telefon till och med för att upprätthålla grundläggande behov av trygghet såsom larmtjänst och trygghetslarm. Här är Telias information om vad som händer när de slutar underhålla kopparnätet. Vi ser redan att 4Gnätet inte kan säkra tryggheten i kommunikationen.

Utbyggnaden av 5G kommer inte att vara lösningen. Denna teknik är avsedd för mycket tätbebyggda områden som täta storstäder exempelvis.

Vilken kapacitet har fiber?

En fiberanslutning räcker utan problem till både telefon, internet och TV. Den som är intresserad av att ha stadiga HDTV-sändningar behöver inte oroa sig. Dagens fibernät klarar minst 1000 Mbit/s till och från användaren. När du en dag behöver ansluta fler produkter så som mobiltelefon, surfplatta, smartTV, portabla ljudstationer, spelkonsoler med mera blir detta inga problem. I framtiden kommer många produkter att kräva internetanslutning, då behöver vi vara förberedda på det.

Är den framtidssäker?

Livslängd på fiberkablar är upp till 50 år. Om det behöver bytas ut ”blåser” man igenom ny fiber i befintliga slangar. Ingen ny grävning krävs alltså.

Hur driftsäkert är det med telefoni via fiber?

Man slipper stormkänsliga telefonledningar i och med att telefonnätet grävs ned i marken. Dessutom är ledningarna mindre känsliga för åska, eftersom det är ljus i fibern, och inte elektriska signaler som kan störas av blixtar.

Man får vanliga telefonnummer, så de som ringer dig kommer aldrig märka att samtalet kopplas via fibernätet. Alla tjänster som telesvar, nummerupplysning osv finns tillgängliga för IP-telefoni också.

Beroende på telefonmodell kan det krävas viss reservkraft för att telefonen skall fungera vid strömavbrott. Detta kan lösas med en mindre UPS, som ger reservkraft från ett batteri. Den ger samtidigt ofta åskskydd för störningar från elnätet.

Påverkar det mitt fastighetsvärde?

En investering i fiberanslutning ökar både det ekonomiska värdet och attraktionsvärdet på din fastighet vid en framtida försäljning. Du har framtidssäkrat fastighetens möjlighet till internetuppkoppling.

Varför fungerar det inte med kopparkabeln?

Framför allt är det dyrt att underhålla, men främst att det inte kan konkurrera med fiberanslutning. Beslutet att släcka kopparnätet är redan fattat och Teliasonera har genom sitt dotterbolag Skanova, påbörjat den processen. Lyssna gärna här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6506604

Vilka driftkostnader får jag?

De framtida driftkostnaderna varierar beroende på de tjänster som man önskar koppla upp sig mot. Ett så kallat Triple Play abonnemang (Bredband, IP-telefoni och TV, ca 20 kanaler) kostar ca 400-500 kr. per månad beroende på tjänsteleverantör. (Att jämföras med ett ADSL-abonnemang 8 Mbit kostar omkring 400 kr. Till detta skall då läggas kostnaden för telefon- och ev. TV-abonnemang.)  En fiberanslutning innebär inget krav på att man måste använda sin fiberanslutning och därmed har du inga driftkostnader för detta.

Fritidsboende?

Som fritidsboende behöver du idag inte betala för din fiberanslutning den tid du inte är i ditt fritidshus. De flesta kommunikationsoperatörerna erbjuder idag korttidsabonnemang, vilket innebär att du kan aktivera din fiberanslutning i sommarhuset bara under den tid du är där. Det finns också ett antal tjänsteleverantörer som levererar bredband utan bindningstid och med max en månads uppsägningstid. Genom att välja ett sådan abonnemang kan du t ex ha bredband under sommaren i fritidshuset. Det går utmärkt att välja TV-tjänster från en annan tjänsteleverantör.

Hur ser fiberboxen ut och var placeras den?

Fibermottagaren placeras vid håltagningen där fibertråden kommer in i fastigheten. Fibermottagaren behöver ett eluttag för att fungera och kommer att sättas upp på väggen med ett fäste (den helvita delen på bilden nedan) där strömkabel och fibertråd kommer att kopplas till dosan.

Mått på fibermottagaren: 210 x 140 x 35
fiberbox

fiberbox1

Installation av fiber från IP-Only

 

Fiber - hur fungerar det?

Vet du att den första artikeln om att ljus går att styra och som inbar att fiberoptik var möjlig kom redan 1842. 1952 uppfanns den optiska fibern och 1963 föreslogs att den optiska fibern skulle användas för kommunikation.

Det finns en artikel på Wikipedia som förklarar allt detta om fiberoptik.

 

Läs artikel

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.