Beslut av årsmötet 30/6 2020

Vid årsmötet den 30 juni 2020, vilket hölls genom poströstning, bifölls styrelsens förslag att föreningen skall avvecklas då vi inte har några tjänster att erbjuda. Detta arbetet har nu påbörjats genom att styrelsen har ansökt till Bolagsverket om ’Frivillig likvidation’ av Hoga Fiber ekonomisk förening. Till likvidator valde årsstämman advokat Ulrika Rutgersson.

Det har varit medlemmarnas önskan att föreningen skulle fortsätta sin verksamhet under utbyggnadstiden och att vi då skulle fungera som stöttande och behjälpliga med allehanda frågor gentemot fiberoperatören IpOnly. Detta har vi genomfört via regelbundna avstämningsträffar med IpOnly´s lokala byggledning här på Tjörn.

Utbyggnaden beräknas avslutas i oktober månad, varför styrelsen valt att påbörja likvidationen av föreningen. Detta för att undvika att få kostnader för bokslut mm som löper in på år 2021.

Styrelsen vill härmed passa på att tacka för den tid som ni medlemmar funnits med oss på resan mot att fibersätta landsbygden av södra Tjörn. Även om vi inte fick igenom vårt gruppavtal, så är vi övertygade om att vi, genom Hoga Fiber´s arbete och engagemang, bidragit till att få en fiberutbyggnad, även till de mest avlägsna delar av södra Tjörn

Vår förhoppning är att alla Ni fiberkunder skall få nytta och nöje av Er fiberuppkoppling.

Tjörn 7 augusti 2020

Styrelsen genom

Lars Söderlund

Ordförande