0767-669044 info@hogafiber.se

Kort sammanfattning från årsmötet 30/6

Mötet den 30/6 besöktes av ca 70 personer. Till styrelsemedlemmar valdes Anders Littke, sekreterare, Rosie Rosell, kassör, Lennart Jansson, ansvarig för medlemsregister och hemsida samt Martin Andreasson. Som ordförande valdes Lars Söderlund. Det beslutades att...