0767-669044 info@hogafiber.se

Igångkörning i etapp 1

Den inkommande anslutningen av fiber till vårt område har ännu inte installerat. Skanova är det företag som levererar denna fiber till IP-Only och förhoppningsvis kommer inkoppling att ske i första delen av december. Det innebär att driftsättning då också kan göras...

Erbjudande från Com Hem och Viasat

Två av våra lokala återförsäljare har tillsammans med Viasat och Com Hem tagit fram två utvalda paket för medlemmarna i Hoga Fiber. Mer information finns på deras hemsidor: Viasat (Kallbergs, Stenungsund) Com Hem (ELJI Elektronik,...