0767-669044 [email protected]

Grävning av utefter vägar m.m. fortsätter och pågår nu även i etapp 4. Fortfarande saknas ett exakt besked om inkoppling av hela stamnätet.