0767-669044 info@hogafiber.se

leveranstidplan Tjörn södra

Grov leveranstidplan Tjörn södra

Senaste tidplanen som presenterats av IP-Only 2018-01-26:

Etapp 1: Januari/Februari 2018
Etapp 2: Februari/Mars 2018
Etapp 3: April 2018
Etapp 4: April – september 2018

Fortfarande saknas en del markavtal, framför allt i etapp 4.

Drygt 100 anslutningar är driftsatta.