0767-669044 info@hogafiber.se

Du kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Hoga Fiber ekonomisk förening
måndagen den 25 juni 2018 kl. 19.00 i Tyftsalen, Billströmska Folkhögskolan.

Kallelse har även gått ut via mail alt. brev. Dokument inför årsmötet hittar du här.