0767-669044 info@hogafiber.se

Enligt den senaste informationen från IP-Only är nu närmare 400 kunder inkopplade. Ytterligare ca 100 st är inkopplade men inte driftsatta bl a beroende på att strömförsörjningen hos kunden inte är inkopplad.

Etapp 3 och 4 kommer att bli rejält försenat p g a att ca 15 markägare inte vill teckna markavtal med IP-Only. Dessa överlämnas därför till Lantmäteriet för att få s.k. ledningsrätt. Att få detta till stånd kommer att ta ett antal månader, vilket innebär att driftsättning av ca 375 kunder i etapp 3 och 4 först kommer att ske under april – juni 2019.

Just nu är 8 grävlag (Jarlen Entreprenad och Elkraftsteamet) i gång och färdigställer etapp 1 och 2. Fiberblåsning utförs av Fibergrävarna. Svetsning och montering av boxar görs av Link to Link. Ett arbetslag åker runt och återställer efter gjorda installationer och en kontrollant kommer att finnas på plats en dag i veckan.

Installationen på Mjörn beräknas vara klar under juli 2018.

Vecka 31 och 32 utförs inga arbeten p g a semester.