0767-669044 info@hogafiber.se

Statusuppdatering 2018-08-15

Just nu är ca 500 kunder inkopplade. Arbete pågår att få område 1 och 2 helt klara. Även inom delar av område 3 pågår arbete. För övriga dröjer det till kvartal 2 (april-juni) 2019. Detta beroende på att ett antal markägare inte vill skiva avtal med IP-only utan det...