0767-669044 info@hogafiber.se

Just nu är ca 500 kunder inkopplade. Arbete pågår att få område 1 och 2 helt klara. Även inom delar av område 3 pågår arbete. För övriga dröjer det till kvartal 2 (april-juni) 2019. Detta beroende på att ett antal markägare inte vill skiva avtal med IP-only utan det måste ske via Lantmäteriet och ledningsrätt.

För de som väntar på intrångsersättning kommer denna enligt Netel att betalas ut när hela projektet är klart och all fiberkabel är inmätt.

Läs mer om ledningsrätt >>