0767-669044 info@hogafiber.se

Statusuppdatering 2019-01-25

Över 600 hushåll i södra Tjörn har fått sin fiberanslutning Fiberprojektet fortlöper och 56% av hushållen har fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt. IP-Only arbeter nu med att installera och driftsätta kvarvarande hushåll. Byggnationen fortsätter och just...