0767-669044 info@hogafiber.se

Över 600 hushåll i södra Tjörn har fått sin fiberanslutning

Fiberprojektet fortlöper och 56% av hushållen har fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt. IP-Only arbeter nu med att installera och driftsätta kvarvarande hushåll.

Byggnationen fortsätter och just nu sker grävarbete längs väg 723 som är en utmanade grävsträcka. Parallellt med grävningen arbetar de även med att blåsa fiberslangar i rören samt installerar fibermottagare inomhus hos de som beställt.

För att fiberanslutningen skall börja fungera så snart fibermottagaren är installerad arbetar de hela tiden med ”signalen i ryggen”, så slipper kunden att vänta på driftsättning och tjänster kan beställas direkt. Så länge väderleken är mild kommer arbetet att fortlöpa, om det blir tjäle i marken kommer grävarbetet påverkas och eventuellt behöva pausas. IP-Only räknar med att byggnationen kommer att pågå under 2019.