0767-669044 info@hogafiber.se

Besiktning av förläggningsdjup

Ip-Only har engagerat en oberoende besiktningsman för att följa upp de anmärkningar som Hoga Fiber gjort avseende bristande förläggningsdjup av kanalisationen för fiberkabeln inom tomtmark.. Det kommer att gå till så att besiktningsmannen försiktigt gräver på 2 eller...