0767-669044 info@hogafiber.se

Ip-Only har engagerat en oberoende besiktningsman för att följa upp de anmärkningar som Hoga Fiber gjort avseende bristande förläggningsdjup av kanalisationen för fiberkabeln inom tomtmark..

Det kommer att gå till så att besiktningsmannen försiktigt gräver på 2 eller 3 ställen längs kanalisationen för att fastställa hur djupt den ligger och om det finns möjlighet att förlägga den djupare på de ställen där djupet understiger 30 cm.

Ni som anmält bristande förläggningsdjup kommer att bli kontaktade via mail. Er närvaro vid kontrollen är inte nödvändig, men det underlättar naturligtvis.

Har ni frågor? Kontakta ordförande Lars Söderlund på telefon 076-7669044

Ansvarig för kontrollbesiktningen är Magnus Johansson på D-Konsult. Magnus nås på telefon 0733-220806