0767-669044 info@hogafiber.se

I slutet av november 2019 skickade vi ut faktura för medlemskapet i Hoga Fiber under 2019. Fortfarande har tyvärr en del av medlemmarna inte betalt denna avgift trots påminnelse. En anledning som en del av medlemmarna anger är att man inte längre vill vara medlem. Tyvärr kan man inte bara låta bli att betala och på så vis avsluta medlemskapet utan vi måste ha en uppsägning, samt att betalningen för 2019 görs. Om en uppsägning görs kommer naturligtvis medlemskapet att upphöra fr o m 2020.

Vi ber samtidigt om ursäkt för att några som betalt för 2019 tyvärr blivit påminda. Detta beror oftast på att fakturanummer eller kundnummer inte angivits på betalningen och inte kunnat kopplas till medlemskapet.