0767-669044 info@hogafiber.se

Status 28/6 IP-Only

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017. Det kvarstår väldigt lite grävning i...