0767-669044 info@hogafiber.se

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017.
Det kvarstår väldigt lite grävning i området, just nu pågår arbetet på Bräckevägen. IP-Only kommer att ha entreprenörer på plats under hela sommaren i området och de fastigheter som ännu inte har installerats kommer att driftsättas löpande under och efter sommaren. Har du som fastighetsägare ännu inte fått en kontakt inför din installation kommer du inom kort att bli kontaktad av Ottsjö Entreprenad AB för att boka ett projekteringsmöte.