0767-669044 info@hogafiber.se

Beslut av årsmötet 30/6 2020

Vid årsmötet den 30 juni 2020, vilket hölls genom poströstning, bifölls styrelsens förslag att föreningen skall avvecklas då vi inte har några tjänster att erbjuda. Detta arbetet har nu påbörjats genom att styrelsen har ansökt till Bolagsverket om ’Frivillig...

Status 28/6 IP-Only

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017. Det kvarstår väldigt lite grävning i...

Medlemskap i Hoga Fiber 2019

I slutet av november 2019 skickade vi ut faktura för medlemskapet i Hoga Fiber under 2019. Fortfarande har tyvärr en del av medlemmarna inte betalt denna avgift trots påminnelse. En anledning som en del av medlemmarna anger är att man inte längre vill vara medlem....

Hur vet jag om fiberanslutningen är inkopplad?

Efter att fiberboxen är monterad och fibern är indragen i boxen återstår det några steg innan du kan beställa internet & TV. På fiberboxen finns det ett par lampor som skall lysa. Först och främst måste strömmen vara ansluten så att POWER lyser grönt. När sedan...

Besiktning av förläggningsdjup

Ip-Only har engagerat en oberoende besiktningsman för att följa upp de anmärkningar som Hoga Fiber gjort avseende bristande förläggningsdjup av kanalisationen för fiberkabeln inom tomtmark.. Det kommer att gå till så att besiktningsmannen försiktigt gräver på 2 eller...