0767-669044 info@hogafiber.se

Medlemskap i Hoga Fiber 2019

I slutet av november 2019 skickade vi ut faktura för medlemskapet i Hoga Fiber under 2019. Fortfarande har tyvärr en del av medlemmarna inte betalt denna avgift trots påminnelse. En anledning som en del av medlemmarna anger är att man inte längre vill vara medlem....

Hur vet jag om fiberanslutningen är inkopplad?

Efter att fiberboxen är monterad och fibern är indragen i boxen återstår det några steg innan du kan beställa internet & TV. På fiberboxen finns det ett par lampor som skall lysa. Först och främst måste strömmen vara ansluten så att POWER lyser grönt. När sedan...

Besiktning av förläggningsdjup

Ip-Only har engagerat en oberoende besiktningsman för att följa upp de anmärkningar som Hoga Fiber gjort avseende bristande förläggningsdjup av kanalisationen för fiberkabeln inom tomtmark.. Det kommer att gå till så att besiktningsmannen försiktigt gräver på 2 eller...

Statusuppdatering 2019-01-25

Över 600 hushåll i södra Tjörn har fått sin fiberanslutning Fiberprojektet fortlöper och 56% av hushållen har fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt. IP-Only arbeter nu med att installera och driftsätta kvarvarande hushåll. Byggnationen fortsätter och just...

Statusuppdatering 2018-08-15

Just nu är ca 500 kunder inkopplade. Arbete pågår att få område 1 och 2 helt klara. Även inom delar av område 3 pågår arbete. För övriga dröjer det till kvartal 2 (april-juni) 2019. Detta beroende på att ett antal markägare inte vill skiva avtal med IP-only utan det...

Statusuppdatering 2018-06-29

Enligt den senaste informationen från IP-Only är nu närmare 400 kunder inkopplade. Ytterligare ca 100 st är inkopplade men inte driftsatta bl a beroende på att strömförsörjningen hos kunden inte är inkopplad. Etapp 3 och 4 kommer att bli rejält försenat p g a att ca...