0767-669044 info@hogafiber.se

Styrelsen i Hoga Fiber

STYRELSE

Valda vid årsmötet 2019-06-18

Lars Söderlund

Ordförande

Epost: lars@hogafiber.se
Telefon: 0767-669044

Martin Andreasson

Ledamot

Epost: martin@hogafiber.se
Telefon: 0767-612345

Anders Littke

Sekreterare

Epost: anders@hogafiber.se
Telefon: 0706-789197

Lennart Jansson

Ledamot, uppdatering hemsida

Epost: lennart@hogafiber.se
Telefon: 0304-669950

Rosie Rosell

Kassör

Epost: rosie@hogafiber.se
Telefon:

Leon Leidegren

Suppleant

Epost: leonleidegren@gmail.com
Telefon:

REVISORER

Ulf Eskilsson

Revisor

 

Hans Wilhelmsson

Revisor

Annika Olausson

Revisorssuppleant

 

Status 28/6 IP-Only

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017.
Det kvarstår väldigt lite grävning i området, just nu pågår arbetet på Bräckevägen. IP-Only kommer att ha entreprenörer på plats under hela sommaren i området och de fastigheter som ännu inte har installerats kommer att driftsättas löpande under och efter sommaren. Har du som fastighetsägare ännu inte fått en kontakt inför din installation kommer du inom kort att bli kontaktad av Ottsjö Entreprenad AB för att boka ett projekteringsmöte.

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.