0767-669044 info@hogafiber.se

Styrelsen i Hoga Fiber

STYRELSE

Valda vid årsmötet 2019-06-18

Lars Söderlund

Ordförande

Epost: lars@hogafiber.se
Telefon: 0767-669044

Martin Andreasson

Ledamot

Epost: martin@hogafiber.se
Telefon: 0767-612345

Anders Littke

Sekreterare

Epost: anders@hogafiber.se
Telefon: 0706-789197

Lennart Jansson

Ledamot, uppdatering hemsida

Epost: lennart@hogafiber.se
Telefon: 0304-669950

Rosie Rosell

Kassör

Epost: rosie@hogafiber.se
Telefon:

Leon Leidegren

Suppleant

Epost: leonleidegren@gmail.com
Telefon:

REVISORER

Ulf Eskilsson

Revisor

 

Hans Wilhelmsson

Revisor

Annika Olausson

Revisorssuppleant

 

Beslut av årsmötet 30/6 2020

Vid årsmötet den 30 juni 2020, vilket hölls genom poströstning, bifölls styrelsens förslag att föreningen skall avvecklas då vi inte har några tjänster att erbjuda. Detta arbetet har nu påbörjats genom att styrelsen har ansökt till Bolagsverket om ’Frivillig likvidation’ av Hoga Fiber ekonomisk förening. Till likvidator valde årsstämman advokat Ulrika Rutgersson.

Det har varit medlemmarnas önskan att föreningen skulle fortsätta sin verksamhet under utbyggnadstiden och att vi då skulle fungera som stöttande och behjälpliga med allehanda frågor gentemot fiberoperatören IpOnly. Detta har vi genomfört via regelbundna avstämningsträffar med IpOnly´s lokala byggledning här på Tjörn.

Utbyggnaden beräknas avslutas i oktober månad, varför styrelsen valt att påbörja likvidationen av föreningen. Detta för att undvika att få kostnader för bokslut mm som löper in på år 2021.

Styrelsen vill härmed passa på att tacka för den tid som ni medlemmar funnits med oss på resan mot att fibersätta landsbygden av södra Tjörn. Även om vi inte fick igenom vårt gruppavtal, så är vi övertygade om att vi, genom Hoga Fiber´s arbete och engagemang, bidragit till att få en fiberutbyggnad, även till de mest avlägsna delar av södra Tjörn

Vår förhoppning är att alla Ni fiberkunder skall få nytta och nöje av Er fiberuppkoppling.

Tjörn

7 augusti 2020

Styrelsen genom

Lars Söderlund

Ordförande

Status 28/6 IP-Only

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017.
Det kvarstår väldigt lite grävning i området, just nu pågår arbetet på Bräckevägen. IP-Only kommer att ha entreprenörer på plats under hela sommaren i området och de fastigheter som ännu inte har installerats kommer att driftsättas löpande under och efter sommaren. Har du som fastighetsägare ännu inte fått en kontakt inför din installation kommer du inom kort att bli kontaktad av Ottsjö Entreprenad AB för att boka ett projekteringsmöte.

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.